Tampa og Bambinas Legat, oprettet af fru Anna Lehmann

Tampa og Bambinas Legat, oprettet af fru Anna Lehmann

Beskytte, redde og på anden måde virke til bedste for hunde, der lever under dårlige vilkår.
Yderligere oplysninger: Legatets formål er at virke til bedste for hunde, der lever under dårlige forhold, f.eks. institutioner, der tager sig af hunde. Legatet kan ikke gives til personer eller til køb af hunde. I medfør af Ligningslovens 7B skal legatydelserne indberettes til ligningsmyndighederne, hvorfor SE-nummer skal angives i ansøgningen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar