Tandl. E. Leth-Espersens og tandl. Luth og K.O. Mehlsens Legat til fordel for Århus Tandl.højsk.

Tandl. E. Leth-Espersens og tandl. Luth og K.O. Mehlsens Legat til fordel for Århus Tandl.højsk.

30% til kandidater med det højeste eksamensresultat, 20% til tandlægestuderende, der har vist evner til videnskabelig opfattelse, 50% til videnskabelige formål indenfor odontologien. Legatet kan kun søges efter konkret opslag. Der uddeles ca. 6-7.000 kr. hvert 3. eller 4. år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar