Tandlæge Espen Leth-Espensens og tandlægerne Luth og K. O. Mehlsens Legat til fordel for Århus Tandlægehøjskole

Tandlæge Espen Leth-Espensens og tandlægerne Luth og K. O. Mehlsens Legat til fordel for Århus Tandlægehøjskole

30% til kandidater med det højeste eksamensresultat, 20% til tandlægestuderende,
der har vist evner til videnskabelig opfattelse, 50% til videnskabelige formål inden for odontologien.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar