Teknikumingeniørernes Jubilæumsfond af 1980

Teknikumingeniørernes Jubilæumsfond af 1980

Støtte til: udviklingsarbejder og nydannelser, til forskning, til udgivelse af publikationer, til teknikum-/diplomingeniører som yder en særlig indsats, til eventuel uddeling af hæderspris.
Yderligere oplysninger: Fondens formål er at fastholde og højne teknikum-/diplomingeniørernes ingeniørfaglige niveau ved ydelse af støtte efter nedenstående retningslinier: a)Til udviklingsarbejder og nydannelser inden for ingeniøruddannelsen på de danske ingeniørhøjskoler. b) Til forskning inden for det ingeniørfaglige, det samfundsmæssige og det undervisningsmæssige område på de danske ingeniørhøjskoler. c) Til udgivelse af publikationer af ingeniørfaglig, samfundsmæssig eller undervisningsmæssig art, som skønnes at have særlig betydning for teknikum-/diplomingeniører eller deres uddannelse. d) Til teknikum-/diplomingeniører, som yder en særlig indsats inden for forskning og udvikling. e) Til eventuel uddeling af ærespris for særlig fortjenstfuld ingeniørfaglig, samfundsmæssig og undervisningsmæssig indsats.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar