Teknikumstuderendes Boliglegat

Teknikumstuderendes Boliglegat

Uddeling af legater som bidrag til boligudgifter. Kan søges af studerende ved danske ingeniørstudier (teknikum eller diplom) og af yngre kandidater heraf, som i fortsættelse af studiet påtager sig videre uddannelse inden for deres studieopområde, (ikke civilingeniørstudiet) praktisk eller teoretisk, her eller i udlandet. Ansøgningsblanketter fås på de lokale DSR-kontorer eller ved telefonisk henvendelse. Kun legatansøgere, som har fået tildelt en legatportion, vil få besked.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar