Th. Maigaards Eftf. fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978

Th. Maigaards Eftf. fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978

Th. Maigaards Eftf. Fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978 udlodder i indeværende år et mindre antal legatportioner på indtil kr. 50.000,- - til alment velgørende og almennyttige formål bl.a. omfattende: Kræftens Bekæmpelse, psykotiske børn, personer med sclerose og spastiske lammelser, værdigt økonomisk trængende ældre skræddermestre og ældre skræddersvende, Dansk Blindesamfund, forskning indenfor sygdomsbekæmpelse, personer der er kommet i økonomisk nød og er værdigt trængende. Der bevilges ikke midler til studie- eller rekreationsrejser. Søges i perioden fra 1/6 - 15/7. Ansøgningen skal indeholde et kort resume af projektets hovedpunkter og formål i alment sprog. Såfremt meddelelse om udlodning ikke er modtaget inden den 1/12, er ansøgningen ikke imødekommet. Skriftlig ansøgning sendes i 3 eksemplarer til nedenstående adresse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar