The Anglo-Danish Society

The Anglo-Danish Society

Stipendier for ´post-graduates or under-graduates in their last year of university´ i United Kingdom.
Yderligere oplysninger: Hvert stipendium beløber sig almindeligvis til œ200 pr. måned for en periode op til 6 måneder. Ansøgeres universitetsuddannelse skal være fra et dansk universitet.
Ansøgningsskema skal rekvireres fra sekretæren ved Anglo-Danish Society ved fremsendelse af frankeret svarkuvert eller International Reply Coupon.
Information (men ikke skema) kan rekvireres hos:
Københavns Universitet
Det Internationale Kontor
P.O.B. 1143
1010 København K.
Tlf.: 35 32 38 96 & 35 32 26 26
Fax.: 35 82 39 00
Web.: www.ku.dk/sa/inter

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar