The Heilmann Cornell/Copenhagen Universities scholarship program

The Heilmann Cornell/Copenhagen Universities scholarship program

Uddeles til en studerende på afsluttende del af økonomistudiet eller matematik-økonomi-studiet ved Københavns Universitet til 1 års videregående studier ved Cornell University. Stipendiet er på $20.000, hvilket dækker en væsentlig del af undervisningsafgiften på Cornell. Ansøgning skal vedlægges anbefaling fra mindst 2 lærere, karakterliste, CV og en kort essay om studieinteresser og -planer. Materiale skal være på engelsk, da det videresendes til Cornell. Ansøgningsfrist opslås på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar