The Sasakawa International Fellowship Fund på Københavns Universitet

The Sasakawa International Fellowship Fund på Københavns Universitet

Stipendierne kan søges af kandidat- og ph.d.-studerende indskrevet ved Københavns Universitet til studieophold i udlandet af mindst 5 måneders varighed. Kun internationale studier inden for samfundsvidenskab, jura og humaniora støttes. Det er en forudsætning, at ansøger har opnået en bachelor eller kandidatgrad på ansøgningstidspunktet. Fondets midler kan ikke søges til efteruddannelse eller konferencer. der kan søges om tilskud på op til 30.000 kr. til dækning af meromkostninger, der er forbundet med studierejsen. Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse og et rammebudget, og der skal foreligge en udtalelse fra vejleder samt eventuelle andre referencer. Såfremt ansøger tidligere har modtaget stipendium fra fonden, skal dette oplyses i ansøgningen. Stipendieperioden vil kunne begynde, så snart positiv skriftlig afgørelse foreligger. Ansøgningsskema findes på fondens hjemmeside. Ansøgningsperiode: 1. marts-20. april.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar