The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

At styrke forbindelserne mellem de nordiske lande og Japan.
Yderligere oplysninger: Fondet vil hovedsagelig fremme dette formål ved at yde støtte til forskning, udvikling, uddannelse og undervisning, fortrinsvis inden for medicin, de humanistiske og sociale videnskaber, naturvidenskaber og de tekniske videnskaber. Der tages særligt hensyn til skibsbygning og maritimt udstyr. Ansøgninger til den danske afdeling indsendes af personer, der er hjemmehørende i Danmark. En særlig pulje vil blive udloddet til rejsestipendier. Rejsestipendierne dækker opholdsudgifter i og rejse til og fra Japan på økonomiklasse. Uddeling af bevillinger finder sted en gang årligt. Ansøgninger skal indsendes på engelsk i 4 eksemplarer og må indeholde en kortfattet redegørelse for formålet, Curriculum Vitae og budget. Ved stipendieansøgninger må der tillige foreligge referencer og tilsagn om ophold ved japanske institutioner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar