The Scandinavian-Japan Sasakawa Foundation – Dansk Afdeling

The Scandinavian-Japan Sasakawa Foundation - Dansk Afdeling

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation er en fond, der har til formål at styrke relationerne mellem de nordiske lande og Japan. Der kan søges om støtte til forskning og uddannelse inden for teknologi, humaniora, samfundsfag, medicin, journalistik og kunst Der gives for eksempel støtte til studierejser, udvekslingsophold, sprogstudier og feltarbejde i Japan, til udvikling og gennemførelse af dansk-japansk samarbejde, til projekter og publikationer, der vedrører Japan eller japanske forhold. Fonden yder ikke tilskud til deltagelse i internationale konferencer. Der uddeles legater én gang årligt. Der benyttes et ansøgningsskema, der skal downloades fra fondens hjemmeside, hvor yderligere informationer også er tilgængelige. Ved ansøgninger om studieophold i Japan skal der foreligge tilsavn om opholdet fra den modtagende institution.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar