Therkel Jørgensens Legat

Therkel Jørgensens Legat

Til almennyttige kulturelle formål i tidligere Ribe Kommune med den begrænsning, at de udloddede legatportioner ikke må anvendes til nedbringelse af legatmodtagerens sædvanlige driftsudgifter, men skal anvendes til foretagelse af ikke budgetterede ekstraordinære tiltag, anskaffelser eller forbedringer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar