Thisted Handels- og Industriforenings og Nordvestjysk Handelsgymnasiums Legatfond

Thisted Handels- og Industriforenings og Nordvestjysk Handelsgymnasiums Legatfond

At yde støtte til ubemidlede unge mennesker med bopæl i Thisted, Hanstholm, Morsø eller Sydthy Kommune og/eller dimittender fra Nordvestjysk Handelsgymnasium til uddannelse på erhvervs- og/eller handelsorienterede uddannelsesinstitutioner i ind- og udland.
Yderligere oplysninger: Der uddeles kun legater en gang årligt i juni.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar