Tholstruplegatet

Tholstruplegatet

Fremme de kulturelle forbindelser mellem Irland og Danmark.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af enhver, hvis studier, projekt eller specielle interessesfære i særlig grad knytter sig til Irland, og som yderligere vil kunne
fremmes ved et ophold i Irland. Legatsummen skal benyttes til et ophold i Irland
i det år, hvor legatet tildeles og skal bidrage til at udvikle det kulturelle samvirke mellem Danmark og Irland. Interesserede ansøgere bedes indsende en detaljeret beskrivelse af pågældende studium, projekt eller specielle interessesfære samt oplysninger om, hvordan dette vil blive fremmet ved et besøg
i Irland. Medlemmer af Dansk-Irsk Selskab har - alle andre forhold lige - fortrinsret for andre ansøgere til legatet. Legatet tildeles hvert andetår (lige
årstal).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar