Thomas B. Thriges Fond

Thomas B. Thriges Fond

Yder støtte til formål, der er til gavn for dansk erhvervsliv, fortrinsvis industri og håndværk: 1) ved hjælp til fremme af sådanne videnskabelige og uddannelsesmæssige formål, der af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivets trivsel og/eller 2) ved støtte på anden måde til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivet. Enkeltpersoner, grupper, institutioner og organisationer, der søger økonomisk støtte til et projekt, hvis idé, struktur og formål klart befinder sig inden for rammerne af fondens fundats, kan indsende motiveret ansøgning. Ansøgning udformes med redegørelse for projektet, dets formål, økonomi, finansiering og med oplysning om ansøgers tidligere virke. Det er vigtigt, at formålets betydning for dansk erhvervsliv dokumenteres. Gerne med bilags- og referencemateriale, fx i form af udtalelser fra erhvervsvirksomheder og brancheforeninger. Fondens sekretariat er gerne behjælpelig ved spørgsmål om ansøgningens formulering og om hensigtsmæssig dokumentation. Telefonisk vejledning: sekretariatschef, cand.merc. Claus Ehlers. Ansøgninger behandles i hhv. februar, maj, august og november.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar