Thomas B. Thriges Uddannelseslegat

Thomas B. Thriges Uddannelseslegat

Ansøgere med en kandidatgrad fra et dansk universitet eller højere læreanstalt, og som efter nogle års relevant erhvervserfaring ønsker en videregående supplerende erhvervsmæssig uddannelse ved udenlandske universiteter, kan komme i betragtning. For juridiske kandidater kræves advokatbestalling. Der ydes ikke støtte under uddannelse i Danmark eller til delstudier i udlandet inden afsluttet studium i Danmark. Ph.d.-studerende med speciale indenfor tekniske områder som svagstrøm, mikrobølger, elektromekanik o.lign. kan komme i betragtning ved udlandsophold eller ved forelæggelse af forskningsresultater i udlandet. Ansøgning vedlægges personlige oplysninger (CV), eksamenspapirer, udtalelser fra arbejdsgiver mm., budget med finansieringsplan og andet, der kan være relevant til vurdering af ansøger og formål. Behandles i hhv. februar, maj, august og november. Telefonisk vejledning: Sekretariatschef, cand.merc. Claus Ehlers. Uimødekomne ansøgninger besvares ikke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar