Thora Odlands Fond

Thora Odlands Fond

Fondet yder støtte til teologiske studerende ved universiteter og teologiske kandidater på pastoralseminariet i København. Ansøgere må kunne dokumentere at være velkvalificerede, og der kræves dokumenterede oplysninger om økonomiske forhold samt udtalelse fra uddannelsesledere. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar