Thora og Viggo Grove’s Mindelegat

Thora og Viggo Grove´s Mindelegat

Yder økonomisk støtte til forskning af cancersygdomme og infektionssygdomme. Støtte kan ydes til traditionel forskning eller til forskning, hvor alternative behandlingsmetoder indgår. Ansøgning skal indeholde oplysning om ansøgers personnr., CVR- eller SE-nummer, og der skal vedlægges fornøden dokumentation tillige med forskningsprotokol og eventuel udtalelse fra Videnskabsetisk komite. Ansøgninger, der ikke opfylder disse krav, vil ikke blive behandlet. Ansøges efter annoncering i sep/okt. Ansøgning med bilag indsendes i 3 eksemplarer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar