Thorkild og Thea Rosenvolds Legatfond

Thorkild og Thea Rosenvolds Legatfond

Støtte til unge danske sønderjyders uddannelse på skoler og højere og lavere læreanstalter uden faglig begrænsning. Støtte til mindrebemidlede, der er enlige, syge m.m.
Yderligere oplysninger: Yder også støtte til uddannelse til unge mennesker, der ikke er fjernere beslægtede med fondets stiftere end deres søskendebørns børn. Som unge sønderjyder skal anses mennesker under 35 år, som er født i det nuværende Sønderjylland, eller som i mindst 10 år har opholdt sig i eller haft deres hjem i denne landsdel. I ganske særlige tilfælde ydes støtte til uddannelsesformål til andre unge danske, som ikke opfylder betingelserne vedrørende tilhørsforhold
til Sønderjylland. Ved fordelingen af understøttelserne skal det bl.a. tillægges
betydning, at den pågældende ansøger efter endt uddannelse alvorligt agter at tage bopæl i Sønderjylland. Ansøgningsfrist fra medio juni til medio august.
Ansøgningsskema mod frankeret svarkuvert fremsendes eller afhentes hos Aabenraa Bogtrykkeri, Vestermarksvej 21, 6200 Aabenraa fra 24. juni til 30. august og skal aflevers på samme adresse senest 3. september. (Disse data kan ændres, men bekendtgøres ved annonce i Jydske Vestkysten hvert år medio juni).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar