Tidl. sognepræst i Aadum sogn pastor emeritus Sigurd A. M. Andersens og hustrus Rejselegat

Tidl. sognepræst i Aadum sogn pastor emeritus Sigurd A. M. Andersens og hustrus Rejselegat

Yder rejsestøtte til en teologisk kandidat fra Københavns Universitet. Ansøgning må indeholde C.V., herunder cpr-nr., og publikationslister samt en kort beskrivelse af og budget for, hvorledes støtte fra legatet tænkes anvendt. Ansøges efter opslag. Der udfærdiges ikke afslag til legatansøgere, der ikke kommer i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar