Tidligere skoleinspektør Niels Pagter Sørensens Fond

Tidligere skoleinspektør Niels Pagter Sørensens Fond

Til unge fra Sydmors, som efter endt uddannelse ønsker at etablere sig i en landsby på Sydmors og virke her. Unge uddannet inden for landbrug, fiskeri, håndværk, handel eller industri har fortrinsret, ligesom unge under uddannelse indenfor de nævnte områder kan komme i betragtning. Annonceres i Morsø Folkeblad medio oktober hvert år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar