Tidsskrifter, Tidsskriftstøtteudvalget

Tidsskrifter, Tidsskriftstøtteudvalget

Der var for 2007 bevilget 2,5 millioner kr. af tips- og lottomidlerne til støtte af de almenkulturelle tidsskrifter. Heraf anvendes 150.000 kr. til administration og konsulenttjeneste og 300.000 kr. til drift og vedligeholdelse af tidsskriftværkstedet i København.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar