Tipsmidlerne – Landsdækkende almennyttige organisationer

Tipsmidlerne - Landsdækkende almennyttige organisationer

Landsdækkende organisationer med et humanitært, kirkeligt, mellemfolkeligt eller almennyttigt formål kan søge om driftsmidler fra denne pulje. De nærmere kriterier for at komme i betragtning fremgår af vejledningen til ansøgningen. Støtte kan søges af: Humanitære organisationer, Kirkelige organisationer, Mellemfolkelige organisationer og Almennyttige organisationer. Ansøgning og vejledning kan rekvireres på hjemmeside. Organisationer, der modtager tilskud, skal aflægge regnskab for tilskuddets anvendelse efter reglerne i Kulturministeriets regnskabsbekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsaflæggelsen præciseres i forbindelse med bevillingen. Ansøgningsskema kan rekvireres elektronisk på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar