Tipsmidlerne – pulje 12.2:. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

Tipsmidlerne - pulje 12.2:. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

DGI er hovedorganisation for 16 landsdelsforeninger. Lidt under halvdelen af DGIs indtægter fordeles blandt landsdelsforeningerne og De Danske Skytteforeninger. DGI forestår selv en række aktiviteter som f.eks. uddannelse, lederuddannelse og foreningsudvikling, blad- og informationsvirksomhed, stævner m.v. Organisationen råder over en række puljer og fonde, der støtter en række forskellige initiativer som f.eks. nye målgrupper, unge, byidræt, grøn idræt, forskning, idrætsbyggeri m.v. til landsdelsforeninger, klubber og foreninger. Kan søges af landsdelsforeninger, klubber og foreninger.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar