Tipsmidlerne – pulje 15: Puljen til Ældreorganisationerne

Tipsmidlerne - pulje 15: Puljen til Ældreorganisationerne

Puljen fordeles til ældreorganisationer der primært har ældre som medlemmer og som primært arbejder for at varetage ældres interesser og gør en social indsats primært i forhold til medlemsgruppen. Frivillig indsats skal være en del af organisationens aktiviteter. Tilskuddet anvendes til delvis dækning af organisationernes driftsudgifter. Socialministeren afgør med godkendelse af Folketingets Finansudvalg hvilke organisationer, der er berettigede til at modtage støtte fra puljen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar