Tipsmidlerne – pulje 16: Landsdækkende frivillige sociale organisationer

Tipsmidlerne - pulje 16: Landsdækkende frivillige sociale organisationer

Puljen fordeles til landsdækkende frivillige organisationer med socialt formål, forudsat at organisationen yder en indsats i form af konkret støtte til organisationens målgruppe og i form af generel interessevaretagelse. Den sociale indsats skal udgøre en væsentlig del af organisationens aktiviteter, og skal foregå i Danmark. Frivillig indsats skal være en del af organisationens aktiviteter. Tilskuddet anvendes til delvis dækning af organisationernes driftsudgifter. Organisationer der modtager tilskud fra puljen til handicaporganisationer og -foreninger eller fra puljen til ældreorganisationer, kan ikke modtage tilskud fra denne pulje.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar