Tipsmidlerne – pulje 18: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til sygdomsbekæmpende organisationer

Tipsmidlerne - pulje 18: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til sygdomsbekæmpende organisationer

Til sygdomsbekæmpende organisationer, dvs. organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdom. Puljen er delt op fire delpuljer: 1. Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer (1. juli), 2. Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer (1. februar), 3. Rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer (Løbende ansøgningfrist) og 4. Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer (1. juli). Se yderligere oplysninger på hjemmeside. Der skal benyttet ansøgningsskema til aktivitetspuljen og driftspuljerne. Ansøgningsskemaet kan rekvireres via hjemmesiden eller hos Sundhedsstyrelsen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar