Tipsmidlerne – pulje 4: Ungdomsformål

Tipsmidlerne - pulje 4: Ungdomsformål

Puljens midler deles op i tre underliggende puljer: Driftstilskud, anlægstilskud og initiativstøtte. For alle underpuljer gælder, at der ikke ydes tilskud til organisationer, hvis primære aktiviteter eller formål er: idrætslige, faglige, sygdomsbekæmpelse, varetagelse af patientinteresser, service eller fester og andet socialt samvær hvor aktiviteterne er uden videre formål. Driftstilskud gives til landsdækkende samfunds- eller foreningsengagerende børne- og ungdomsorganisationer, der falder ind under en af følgende fem kategorier: 1)Samfundsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber. 2) Foreningsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber. 3) Samfunds- eller foreningsengagerende organisationer baseret på kollektive medlemskaber. 4)Samfunds- eller foreningsengagerende organisationer, der ikke lever op til medlems- eller lokalforenings- definitionen. 5)Nystartede samfunds- eller foreningsengagerende organisationer. Driftstilskuddet ydes til almindelig drift. Anlægstilskud: Gives til landsdækkende samfunds- eller foreningsengagerende børne- og ungdomsorganisationer, der har modtaget driftstilskud de seneste fem år. Få yderligere oplysning på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar