Tipsmidlerne – pulje 6: Undervisning

Tipsmidlerne - pulje 6: Undervisning

Puljens midler deles op i følgende to underliggende puljer: 1) Enkeltbevillinger: Til fremme af aktiviteter og nye tiltag inden for undervisning. Fordeles som projekttilskud til konkrete formål. Ansøgningsfrist : 1. december. 2) Tidsskriftspuljen: Til trykning af tidsskrifter med pædagogiske formål mv. Ansøgningsfrist: 1. december. Vedr. 1). Der ydes især støtte til en række indsatsområder, som offentliggøres i dagspressen og på hjemmesiden hvert år ca. 1. oktober. Der ydes ikke støtte til: Formål, der får tilskud efter gældende lovbestemmelse eller finanslovbevillinger. Løn, honorarer og andre løbende driftsudgifter. Skole/klasserejser, ekskursioner og udvekslingsrejser. Etablering/ombygning af skoler mv. Rejser og studieophold. Anskaffelser. Ansøgning, som skal udfyldes via hjemmesiden, skal indeholde beskrivelse af og tidspunktet for aktiviteterne, budget, oplysning om evt. tidligere opnået støtte samt oplysning om ansøgt/opnået tilskud fra anden side.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar