Tipsmidlerne – pulje 7: Friluftsliv

Tipsmidlerne - pulje 7: Friluftsliv

Friluftsliv Midlerne fordeles inden for følgende ni formål: 1) Friluftsprojekter: tilskud til materialer og udstyr til aktiviteter i naturen, dog ikke til personligt udstyr og driftsudgifter. 2) Parker: omfatter materialer til aktivitetspladser og grønne områder, som øger bybefolkningens mulighed for friluftsaktiviteter i nærmiljøet. Der lægges vægt på beboernes aktive medvirken i etablering. Alm. legeredskaber og naturlegepladser på institutioners områder støttes ikke. 3) Naturformidling: materialer til oplysning om naturen. 4) Kulturmiljø: støtter initiativer til aktiv brug og formidling af elementer fra kulturmiljøet, fx håndværk, landskaber, bygninger. Restaurering støttes kun i forbindelse med anvendelse og formidling. 5) Kursusvirksomhed: tilskud til kurser om friluftsliv og miljø for ledere og lærere, dog ikke til enkeltpersoners deltagelse i kurser. 6) Faste anlæg: drejer sig om overnatningshytter, lejrpladser, skibe, naturskoler, informationscentre og friluftsgårde. 7) Forsknings- og udviklingsprojekter. 8) Naturvejledning: løntilskud. 9) Driftstilskud: til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar