Tipsmidlerne – Puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål

Tipsmidlerne - Puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål

Puljen er til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål. Puljen fordeles som engangstilskud til konkrete formål. Af konkrete formål kan nævnes anskaffelse af edb-udstyr og kontormaterialer, udgivelse af pjecer og informationsfoldere og gennemførelse af projekter, kampagner, konferencer m.v., jf. vejledningen til ansøgningen. Tilskud ydes til foreninger og organisationer, der har et almennyttigt formål, og som har love og vedtægter, årsberetning, regnskaber og budgetter, som er godkendt af en generalforsamling eller lignende demokratisk styrende organ. Der ydes normalt ikke tilskud til offentlige institutioner og organisationer, eller til enkeltpersoner, grupper og firmaer. Ansøgning og vejledning kan rekvireres på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar