Tips- og lottomidler til friluftslivet

Tips- og lottomidler til friluftslivet

Støtte befolkningens friluftsliv.
Yderligere oplysninger: Der kan søges i hovedgrupperne: Friluftsprojekter, naturformidling, kulturmiljø,
parker, naturvejledning, kursusvirksomhed, faste anlæg, forsknings- og udviklingsprojekter og driftstilskud til frilufts- og naturorganisationer.
Alle kan søge under hensyntagen til følgende principper:
- Hjælp til selvhjælp.
- Fornyende projekter, der kan tjene som model for andre, har høj prioritet.
- Projekter, som en bred kreds af mennesker får glæde af, har høj prioritet.
- Som hovedregel gives der ikke støtte til drift.
- Et tilskud kan ikke erstatte en kommunal/amtslig/statslig forpligtigede
- Der gives ikke tilskud til rejser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar