Tips- og lottomidler til humanitære og velgørende formål

Tips- og lottomidler til humanitære og velgørende formål

Støtte i form af engangstilskud til konkrete formål inden for humanitære, velgørende og andre almennyttige formål.
Yderligere oplysninger: Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner og offentlige institutioner/formål
Ansøgninger vedlægges eksemplarer af love, vedtægter og revideret regnskab (for det sidst afsluttede regnskabsår), årsberetning, navn og adresse på enten en statsautoriseret eller registreret revisor eller 2 valgte revisorer. Det skal fremgå af vedtægterne, at generalforsamlingen er højeste myndighed. Lokalforeninger bedes indsende ansøgning gennem hovedorganisationen.
Hvis man tidligere har ansøgt eller opnået tilskud af tips/lottomidlerne, skal der i ansøgningen stå, hvornår det er sket. Der sker annoncering i dagspressen hvert år 1. september.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar