Tips- og Lottomidler til Landsdækkende almennyttige organisationer

Tips- og Lottomidler til Landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen fordeles til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige formål.
Yderligere oplysninger: Tilskud gives til alle organisationer, der opfylder betingelserne om at være formaliseret som en juridisk person, har eksisteret i mindst 2 år, er landsdækkende eller har et landsdækkende sigte samt er hjemhørende i Danmark. Herudover skal organisationen konkret have gennemført en landsdækkende politigodkendt indsamling eller modtaget personlige gaver i.h.t. ligningslovens õ 8 A eller have gennemført ikke-kommercielle aktiviteter i mindst 8 amter samt have afsluttet årsregnskabet med mindst 25.000 i omsætning.
Puljemidlerne fordeles af finansministeren en gang årligt, og administreres af Finansstyrelsen. Fordelingen sker efter organisationens omsætning samt organisationens egenfinansiering, udtrykt ved indsamlede midler m.v. Tilskuddet kan anvendes som driftmidler.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar