Tips- og Lottomidlerne – Pulje til fremme af aktiviteter inden for undervisning og folkeoplysning

Tips- og Lottomidlerne - Pulje til fremme af aktiviteter inden for undervisning og folkeoplysning

Fremme af aktiviteter inden for undervisning og folkeoplysning Midlerne er opdelt i følgende puljer:
1) Enkeltbevillinger til konkrete formål.
2) Rejsestipendiepuljen til lærere.
3) Tidsskriftpuljen til støtte af tidsskrifter med pædagogisk formål m.v.
4) Rådighedspuljen, som uddeles løbende til støtte af anerkendelsesværdige initiativer på områder, hvor støtten ikke kan afvente hovedfordeling, skal anvendes straks, eller hvor der er tale om mindre beløb.
Yderligere oplysninger: Tilskud bevilges normalt ikke til:
-Formål, der har mulighed for at opnå støtte i.h.t gældende lovbestemmelselse eller finanslovbevillinger. -Skole/klassrejser, ekskursioner og udvekslingsrejser.
-Studierejser og -ophold (bortset fra rejsestipendier til lærere).
-Løbende driftsudgiter.
-Løn (kun i særlige tilfælde, hvor udgiften er midlertidig, og der står en institution bag, som kan administrere bevillingen).
-Honorarer.
-Etablering/ombygning af lokaler m.v.
-Projekter af ren lokal, kommunal karakter.
Der anvendes ikke ansøgningsskema, men ansøgningen skal indeholde en beskrivelse
af tidspunktet for aktiviteterne, budget, oplysning om eventuel tidligere opnået
støtte samt oplysning om ansøgt/opnået tilskud fra anden side. Ansøgning indsendes til Undervisningsministeriet, Fredriksholms Kanal 25, 1220 København K, mærket TIPS/LOTTO.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar