Tømmerby-Lild Sparekasses Legat

Tømmerby-Lild Sparekasses Legat

Bidrag til videre uddannelse af unge ubemidlede, hjemmehørende i den tidligere Tømmerby-Lild Sparekasses virkekreds og visse kirkelige formål inden for samme område.
Yderligere oplysninger: Fonden afvikles i en periode på indtil 5 år fra 1997.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar