Tømmerhandler A. C. Olsen og Carla Colberg Olsen’s Legat

Tømmerhandler A. C. Olsen og Carla Colberg Olsen´s Legat

Helt eller delvis fri bolig til gamle og trængende frimurerbrødre i Det Danske Frimurerlaug af gamle, frie og antagne murere eller deres efterladte eller andre, der efter bestyrelsens afgørelse har behov derfor.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar