Tømrermester H. V. Frederiksens Legat til minde om smedemester Peter Frederiksen og hustru af Vindinge

Tømrermester H. V. Frederiksens Legat til minde om smedemester Peter Frederiksen og hustru af Vindinge

Halvdelen tilfalder gamle håndværksmestre, der har været smede, tømrere eller murere og har været medlemmer af Mesterforeningen for bygningshåndværkere i Gl. Roskilde Amt eller Gl. Roskilde Amts Smedemesterforening og halvdelen til slægtninge af H. V. Frederiksen, der måtte være ude af erhverv på grund af alder, sygdom eller pensionering. Legaterne ydes som huslejetilskud. Endvidere kan legatportioner tildeles slægtninge af H. V. Frederiksen til uddannelsesformål som håndværkere eller studieformål. Legatportionerne er fra 500 til 5.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar