Tømrermester L. P. Larsens og Hustru Olga Larsens Legat

Tømrermester L. P. Larsens og Hustru Olga Larsens Legat

At støtte økonomiske trængte og handicappede familier fortrinsvis med børn, bosat i Gladsaxe Kommune med fribolig. Endvidere støtte til personer/familier, der er ramt af sygdom m.v. Der kan også ydes engangsbeløb eller løbende ydelser til anerkendelsesværdige formål, der er begrundet i trang, kan komme i betragtning. Dokumentation for ansøgers situation eks. fra læge medsendes i kopi. Oplysning om der er søgt andre Legater. Seneste årsopgørelse medsendes i kopi. Oplysning om E-mail adresse, samt bank konto nr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar