Tømrermester Martin Hansens Legat

Tømrermester Martin Hansens Legat

Skaffe økonomisk mulighed for at børn, fortrinsvis af mindrebemidlede forældre i København, der om sommeren kun har minimal mulighed for sol og frisk luft, kan få ophold på landet i frie og sunde omgivelser. Legatet henvender sig således bl.a. til institutioner, sommerlejre og feriekolonier med tilsvarende formål. Ansøgningsskema forefindes til private ansøgere og kan rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert. Er svar på ansøgningen ikke modtaget senest den 10. juni, er ansøgningen ikke kommet i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar