Toldkontrollør N. N. Gungårds Studielegat

Toldkontrollør N. N. Gungårds Studielegat

Yde almenvelgørende økonomisk støtte i uddannelses- og forskningsøjemed.
Yderligere oplysninger: Legatets formål er at yde almenvelgørende økonomisk støtte i uddannelses- og forskningsøjemed til enkelte personer, fortrinsvis blandt medarbejderne i Danfoss, som efter bestyrelsens skøn fortjener sådan støtte eller undtagelsesvis
til andre almennyttige formål efter bestyrelsens skøn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar