Torben og Alice Frimodts Fond

Torben og Alice Frimodts Fond

Fondens formål er at fremme humanitære, videnskabelige og økologiske formål. Almen social understøttelse er ikke omfattet. Hvis legater uddeles til personer, skal disse hovedsageligt være fyldt 30 år og kun undtagelsesvis uddeles til yngre. Indkomne legatansøgninger vurderes og bevilges af en fondsbestyrelse på tre medlemmer ifølge vedtægterne. Ansøgninger skal være skriftlige og fremsendt pr. post i et eksemplar. Formålet skal være klart beskrevet og indeholde et budget og en tidsplan for dets gennemførelse. Videnskabelige ansøgninger skal indeholde en lægmandsbeskrivelse. Desuden skal følgende opgives: 1). Ansøgerens CPR nr., eller CVR nr. hvis formålet udføres i regi af en institution, forening, virksomhed eller lign. 2). Ansøgerens CV og kvalifikationer, relevante anbefalinger bør vedlægges. 3). Ansøgerens e-mail adresse. 4). Bankkonto (reg.nr. og konto nr.) hvortil evnt. legat kan indbetales. Projektreference opgives såfremt dette kræves for korrekt kontering hos kontohaveren.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar