Tove Birthe Jensens Mindelegat

Tove Birthe Jensens Mindelegat

Fonden har til formål at yde støtte til fordel for værdigt trængende personer (mænd eller kvinder uden skelen til etnisk tilhørsforhold) til brug efter- og/eller videreuddannelse inden for social- og sundhedsuddannelserne, og/eller til værdigt trængende personer, som er i gang med eller har afsluttet en uddannelse fra et musikkonservatorium i Danmark. Legaternes størrelse fastsættes efter bestyrelsens nærmere beslutning, og skriftligt tilsagn om legaterne gives den 18. november. Ansøgningen indsendes med oplysninger om. Curriculum vitae, cpr.-nr., dokumentation for at ansøger opfylder fondens mål, redegørelse for ansøgers økonomiske forhold (forventet brutto-indkomst, formue, sidste års skattepligtige indkomst, gæld osv.) samt oplysninger om hvilket pengeinstitut og på hvilken konto et eventuelt tildelt legat ønskes indsat.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar