Tove Bjørnshauges Fond

Tove Bjørnshauges Fond

Til sikring og underbyggelse af Fredericia Dagblads fortsatte drift og yde økonomisk støtte til stifters efterkommere og andre personer og til samfundsnyttigeformål, alt efter bestyrelsens beslutning. De formål,der støttes skal fortrinsvis ligge indenfor området for Fredericia Dagblads naturlige læserkreds.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar