Tove og Christian Lypperts legat

Tove og Christian Lypperts legat

Nuværende og afgåede elever fra Metropolitanskolen og Københavns åbne Gymnasium (tidl. Vestre Borgerdydskole). Ved ansøgning skal henvendelse ske til skolerne henholdsvis: Metropolitanskolen, Struenseegade 50, 2200 N.Telefon 35 39 72 63, og Københavns åbne Gymnasium, Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby. Telefon 36 46 33 50.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar