Toyota-Fonden

Toyota-Fonden

Fondens formål er 1. at kunne støtte medarbejdere, der er eller har været ansat i Toyota Danmark A/S i fondens ejerperiode heraf, eller sådannes pårørende og efterladte, 2. at kunne støtte og/eller virke for, at virksomheder, i hvilke fonden har interesse, drives efter sunde forretningsprincipper og 3. at yde støtte til samfundsmæssige og velgørende formål, herunder støtte til udøvende og skabende kunstnere af enhver art samt støtte til anskaffelse af apparatur til lægevidenskabelig forskning, avanceret diagnostik og patientbehandling.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar