Træfonden

Træfonden

Træfonden yder støtte til: Uddannelse, rejselegater, design og markedsføring, projekter og udstillinger, andre formål. Projekter eller tiltag skal gavne træ- og møbelindustrien i Danmark, samt dertil knyttede snedkerfaglige og øvrige relaterede områder. Ansøgningsskema kan rekvireres elektronisk.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar