Trygfonden

Trygfonden

TrygFondens prioriterer forskningsprojekter af høj kvalitet på ti fokusområder. Projekterne skal opfylde følgende fire kriterier: 1. Høj videnskabelig kvalitet på internationalt plan, bedømt gennem peer review efter gængse videnskabelige kriterier. 2. Rettet mod væsentlige problemer der enten udgør en høj risiko for den enkelte, belaster mange mennesker eller fører store omkostninger med sig. 3. Anvendelsesorienteret og med et praktisk sigte. 4. Fremtidssikret i den forstand at projektet inkluderer velunderbyggede overvejelser af, hvordan de nye forskningsresultater bliver forankret hos relevante institutioner og personer. De ti fokusområder, der er samlet under tre hatte: sikkerhed, sundhed og trivsel er: Sikkerhed: Badesikkerhed, Trafiksikkerhed, Brandsikkerhed. Sundhed: Akutindsatser, Patientsikkerhed, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, Indsatser for mennesker med kronisk sygdom, En værdig afslutning på livet – palliativ behandling. Trivsel: Forebyggelse af vold og mobning, Muligheder for alle - inklusion. Se mere på hjemmesiden. Alle ansøgninger skal indsendes via hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar