Tuborgfondet

Tuborgfondet

Tuborgfondets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Det falder uden for fondets opgaver at yde støtte til enkeltpersoner, selskaber og lignende i tilfælde, hvor det drejer sig om privat hjælp eller støtte til bestående forretning, forøgelse af driftskapital og tilskud i konkurrenceøjemed m.m. Fondet yder endvidere ikke støtte til andre fonde, byggeprojekter, politiske formål, transportmidler (såsom biler, busser, lastvogne) eller til den enkelte studerende til gennemgørelse af studier, opgaveløsninger, studierejser eller studieophold. Det anbefales at bruge ansøgningskema, som kan hentes på hjemmesiden. Der uddeles årligt ca. 20 millioner kr. Behandlingstid: ca. 2 måneder.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar