Tune Landboskoles Jubilæumsfond

Tune Landboskoles Jubilæumsfond

Ved legater at støtte studierejser og studieophold o.lign. af længere varighed i
forbindelse med efteruddannelse i oplysningens og undervisningens tjeneste indenfor landbrugsområdet.
Yderligere oplysninger: Legatmodtagerne forpligtiges til at afgive en skriftlig rapport efter rejsen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar